Etikos kodeksai

Įvairiose pasaulio šalyse veikiantys žurnalistų etikos kodeksai (sąrašą sudarė visuomenės informavimo priemonių tyrėjas Jean-Claude Bertrand)*

Kai kurie kiti etikos kodeksai:

* Šiame sąraše įkelta nuoroda į senąjį Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą, kuris baigė galioti 2005 04 15. Naują Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą galite rasti čia.