Apie

„S.T.I.R.NA" - tai „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyva, kuria siekiama paprastai ir patogiai pateikti informaciją apie žiniasklaidos priemonių savininkus. Duomenų bazėje teikiama informacija yra surinkta iš Kultūros ministerijos ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos turimų duomenų. Jie skelbiami institucijų interneto svetainėse - lentelėse, PDF formato dokumentuose - arba spausdintuose leidiniuose.

S.T.I.R.NA - tai žodžių "spauda", "televizija", "internetas", "radijas" ir "naujienų agentūros" akronimas.

Šaltiniai

Pagal LR Visuomenės informavimo įstatymą, vietinių, regioninių arba nacionalinių laikraščių savininkai, kuriems priklauso ne mažiau nei 10 proc. visų akcijų ar turto, privalo kasmet LR Kultūros ministerijai atsiųsti šiuos duomenis:

  • duomenis apie dalyvius, kuriems nuosavybės teise priklauso ne mažiau kaip 10 procentų visų akcijų ar turto;
  • duomenis apie valdymo organus, jų narius;
  • informaciją apie turtinius santykius ir (ar) jungtinę veiklą, siejančią juos su kitais viešosios informacijos rengėjais ir (ar) skleidėjais, ir (ar) jų dalyviais.

Pagal LR Visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos radijo ir televizijos komisija (LRTK) kaupia informaciją apie transliuotojus ir retransliuotojus bei skelbia ją savo svetainėje ir informaciniuose leidiniuose.

Su LR Kultūros ministerijos turimamais duomenimis galima susipažinti čia.

Su Lietuvos radijo ir televizijos komisijos duomenimis galima susipažinti čia.

Iš LR Kultūros ministerijos duomenys buvo imti tik nuo 2007 m., nes ankstesnė informacija yra nepilna. Norinčius susipažinti su LR Kultūros ministerijos atsakymu apie tuo metu galiojančią duomenų teikimo tvarką, kviečiame spausti čia.

Svetainėje yra skelbiama tiek informacijos, kiek jos LR Kultūros ministerijai ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijai yra pateikusios pačios žiniasklaidos priemonės. Informacija svetainėje atnaujinama tik po to, kai tai padaro LR Kultūros ministerija ir LRTK. Todėl šis portalas nėra pirminis informacijos šaltinis!

Ši svetainė - tai bandomoji puslapio versija, todėl labai prašome pranešti apie pastebėtas klaidas rugile@transparency.lt

Iniciatyvą remia Atviros Visuomenės institutas.

Atviri duomenys

Visi svetainėje pateikiami duomenys taip pat prieinami formatais skirtais kompiuteriniam apdorojimui atvirų duomenų principu.

Prie daugelio puslapių adresų gale pridėjus .json tie patys duomenys bus gauti JSON formatu. Pavyzdžiai

Taip pat visus duomenys iškarto galima parsisiųsti CSV formatu kaip atskiras lenteles:

Kontaktai

Žiniasklaidos priemonės, norinčios pateikti papildomos informacijos apie savo savininkus, kviečiamos rašyti rugile@transparency.lt