UAB „Anykštos redakcija“

Savininkai 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aldona Pranskevičienė
Gražina Šmigelskienė
Jonas Junevičius
Milda Teksnytė
Rožė Kairiūkštienė
Vygandas Račkaitis
Aidas Pranckevičius
Danielius Binkys
Nėra informacijos
Nuosavybės 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Anykšta
anyksta.lt
Aukštaitiškas formatas
Nėra informacijos
Pastebėjai klaidą?